PENERIMAAN NEGARA

Dalam satuan Rupiah
999
BEA MASUK
999
BEA KELUAR
999
TOTAL PENERIMAAN

MAKLUMAT PELAYANAN BEA CUKAI AMAMAPARE

Dengan ini menyatakan melayani dengan sepenuh hati